Θεματική κατηγορία: Εκπαίδευση

Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Τροποποίηση Απόφασης περί «Καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών». ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/τ.Α’). 2. Το Π.Δ.70/2015«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού ...

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Έχοντας υπόψη : 1. (α) τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την αριθμ.2231.2- 6/39074/2017/30-05-2017 (ΦΕΚ 1917 Β΄ /01-06-2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και ...

»Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)»

»Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)»

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο: »Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)» Η απώλεια της ...

HSΑ: Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σεμιναρίων 2017-2018

HSΑ: Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σεμιναρίων 2017-2018

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 4/7/2017

H Επιτροπή Επιμόρφωσης του Συνδέσμου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των σεμιναρίων πρακτικής της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, 2017-2018, που αφορά στελέχη και εκπαιδευόμενους Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές Ναυτιλιακών και γενικά όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για το ...

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 3/7/2017

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού πτυχιούχων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού συναφούς ειδικότητας και λειτουργία της Επιτροπής Αντιστοιχίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Με ...

Καταγγελίες των υποψήφιων για Γ’ Μηχ. από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για την κατάσταση που επικρατεί στις εξετάσεις στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Καταγγελίες των υποψήφιων για Γ’ Μηχ. από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για την κατάσταση που επικρατεί στις εξετάσεις στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 29/6/2017

Η ΠΕΜΕΝ με έγγραφα της στις 15-7-2013 και στις 3-11-2014 διατύπωσε τις διαφωνίες της για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το Π.Δ 141/2014: «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998». ...

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 27/6/2017

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 ωρομίσθιους καθηγητές. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Σεμινάριο Σύγχρονης Ναυτικής Μετεωρολογίας 6 & 7 Ιουλίου 2017 – Περιστέρι

Σεμινάριο Σύγχρονης Ναυτικής Μετεωρολογίας 6 & 7 Ιουλίου 2017 – Περιστέρι

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 22/6/2017

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 6 & 7 Ιουλίου 2017 θα διεξαχθεί στο Περιστέρι το διήμερο σεμινάριο Σύγχρονης Ναυτικής Μετεωρολογίας. το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Lloyds στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ενώ παράλληλα έχει ενταχθεί ...