Θεματική κατηγορία: ΑΕΝ

Τρία προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρία προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 27/7/2017

Περαιτέρω ενίσχυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιφέρει η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή. Τα προγράμματα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 48.935.000 €, ...

Έναρξη εγγραφών Εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων – Ανάρτηση Προγράμματος Σπουδών

Έναρξη εγγραφών Εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων – Ανάρτηση Προγράμματος Σπουδών

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 24/7/2017

Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ υποψηφίων σπουδαστών σε Κύκλους Σπουδών καθώς και οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ σε Ειδικά Τμήματα του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 αρχίζουν τη Δευτέρα 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017. Eγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά 08.00-13.00 στην γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ...

Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Τροποποίηση Απόφασης περί «Καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών». ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/τ.Α’). 2. Το Π.Δ.70/2015«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού ...

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Έχοντας υπόψη : 1. (α) τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την αριθμ.2231.2- 6/39074/2017/30-05-2017 (ΦΕΚ 1917 Β΄ /01-06-2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και ...

»Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)»

»Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)»

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 12/7/2017

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο: »Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)» Η απώλεια της ...

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 3/7/2017

Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού πτυχιούχων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού συναφούς ειδικότητας και λειτουργία της Επιτροπής Αντιστοιχίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Με ...

Καταγγελίες των υποψήφιων για Γ’ Μηχ. από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για την κατάσταση που επικρατεί στις εξετάσεις στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Καταγγελίες των υποψήφιων για Γ’ Μηχ. από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για την κατάσταση που επικρατεί στις εξετάσεις στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 29/6/2017

Η ΠΕΜΕΝ με έγγραφα της στις 15-7-2013 και στις 3-11-2014 διατύπωσε τις διαφωνίες της για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το Π.Δ 141/2014: «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998». ...

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Δημοσίευση στο e-Nautilia: 27/6/2017

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 ωρομίσθιους καθηγητές. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.